Intellectuele eigendom

De inhoud van deze trainingstool, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De inhoud mag niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaren.

Een deel van het beeldmateriaal is afkomstig van het internet. Er is getracht om zorgvuldig de eventuele bronnen te vermelden. Mocht u echter kunnen aantonen dat een gebruikte afbeelding u rechtens toebehoort, dan kunt u bezwaar aantekenen tegen het gebruik hiervan. Wij zullen dit materiaal dan verwijderen.

Disclaimer

De vragen zijn ontwikkeld door ervaren docenten op het gebied van bouw, makelaardij, economie en recht. Vastgoedtrainer dient als aanvulling op bestaande lesmaterialen, niet als vervanging daarvan. Voor deze app is een werkende internetverbinding nodig. Voor met name de modules Juridische Aspecten is een actueel wetboek als naslagwerk aanbevolen.

Door het gebruik van deze trainingstool, alsmede het verkrijgen en lezen van de hierin vervatte informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

De makers van deze trainingstool hebben uiterste zorg besteed aan de samenstelling ervan. Wij staan niet in voor de juistheid van de inhoud.

Ieder jaar worden in oktober de toetsen door SVMNIVO aangepast aan nieuwe, veranderende of ingetrokken wetgeving waarvan de inwerkingtreding of intrekking is bepaald op 1 april of eerder van dat jaar. Omdat de vragen een voorbereiding zijn op examens van SVMNIVO doen wij onze uiterste best doen om de vragen hier op aan te passen.

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie uit deze trainingstool alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie uit deze trainingstool geen rechten ontlenen.

© 2021 High 5 Editions BV